Từ 1/9: Ô tô, xe máy của Việt kiều hồi hương không được miễn thuế

Trước đây, ô tô xe máy của Việt kiều hồi hương sẽ được miến thuế nhập khẩu. Nhưng từ bây giờ, các phương tiện trên sẽ không được miễn thuế nữa.

Theo Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ban hành ngày 4/8/2015, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu một xe ô tô và một mô tô (vẫn phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt).

Ngoài ra, nguời Việt Nam định cư ở nước ngoài là trí thức, chuyên gia, công nhân lành nghề về nước làm việc trong thời gian từ một năm trở lên theo lời mời của cơ quan Nhà nước Việt Nam được mang theo một xe ô tô để sử dụng trong thời gian làm việc và xe này được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Nghị định 134). Theo đó, Nghị định 134 quy định cụ thể về đối tượng chịu thuế; áp dụng thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thời hạn nộp thuế, bảo lãnh, đặt cọc số tiền thuế phải nộp; miễn thuế, giảm thuế và hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu (quy định cụ thể về hồ sơ, thủ tục),…

Nghị định 134 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016 và thay thế Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ; đồng thời bãi bỏ quy định về miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại các quyết định: Số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015, số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015, số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 và Điều 7 Quyết định số 219/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

BMW R nineT Racer, BMW R nineT Racer review, BMW R nineT Racer price, BMW R nineT Racer giá, BMW R nineT Racer chính hãng, cận cảnh BMW R nineT Racer, BMW R nineT Racer 24h, BMW R nineT Racer demo, BMW R nineT Racer hình ảnh, ngày ra mắt BMW R nineT Racer
Từ 1/9/2016 thì xe phân khối lớn, ô tô của Việt kiều hồi hương sẽ phải đóng thuế nhập khẩu.

Theo Nghị định 134, đối với dự án đang được hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có mức ưu đãi cao hơn mức ưu đãi quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì được tiếp tục thực hiện theo mức ưu đãi đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án; còn đối với dự án đang được hưởng mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thấp hơn hoặc chưa được hưởng mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 thì được hưởng mức ưu đãi theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu này cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

Thêm một điểm đáng chú ý, từ nay xe ô tô và xe gắn máy là tài sản di chuyển theo những người Việt kiều hồi hương sẽ không còn được miễn thuế nhập khẩu, theo quy định tại điều 7, Nghị định 134 hướng dẫn Luật Thuế xuất nhập khẩu.

Bình luận