Người đẹp tạo dáng bá đạo bên cạnh siêu xe “ngựa” Ferrari

Có nhiều cách tạo dáng bên cạnh siêu xe, nhưng chưa thấy ai tạo dáng kiểu bá đạo như người đẹp và xe lần này.

dd-20130520180709_99183756

_size750size_20130520175605_36559048

_size750size_20130520175640_57097844

_size750size_20130520175741_47353024

_size750size_20130520175812_78596730

_size750size_20130520175920_34904235

_size750size_20130520175954_10797151

_size750size_20130520180024_87581357

_size750size_20130520180140_71058753

_size750size_20130520180220_36358286

_size750size_20130520180340_96848377

_size750size_20130520180425_72653158

_size750size_20130520180505_25551682

_size750size_20130520180541_81820731

ferrari

Bình luận