Danh sách những biển cấm mà mọi tài xế phải “nhớ đến chết”

Đúng thật đây là danh sách biển cấm bạn phải “nhớ đến chết” bởi chỉ cần đãng trí một phút thôi là sẽ “chết khỏi nhớ”.

Biển cấm

Biển đường cấm là biển báo giao thông báo đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

biển cấm, các loại biển cấm, danh sách biển cấm nên nhớ, biển cấm giao thông, các loại biển cấm giao thông, giao thông đường bộ, tư vấn các loại biển cấm

Biển đường cấm thường gặp ở tuyến đường đang thi công hoặc tuyến đường cấm các phương tiện qua lại vì lý do an ninh.

Biển cấm ô tô

Biển cấm ôtô có ý nghĩa cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng đi qua, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định.

biển cấm, các loại biển cấm, danh sách biển cấm nên nhớ, biển cấm giao thông, các loại biển cấm giao thông, giao thông đường bộ, tư vấn các loại biển cấm

Cấm xe máy

Biển P.104 báo đường cấm tất cả các loại xe môtô đi qua, trừ các xe môtô được ưu tiên theo luật định. Biển không có giá trị cấm những người dắt xe máy.

biển cấm, các loại biển cấm, danh sách biển cấm nên nhớ, biển cấm giao thông, các loại biển cấm giao thông, giao thông đường bộ, tư vấn các loại biển cấm

Cự ly giữa 2 xe

cac-loai-bien-cam-nen-nho-4

Biển P.121 báo xe ôtô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu. Số ghi trên biển cho biết khoảng cách tối thiểu tính bằng mét. Biển có hiệu lực cấm các xe ôtô đi cách nhau một cự ly nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo, kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.

Cấm rẽ trái

biển cấm, các loại biển cấm, danh sách biển cấm nên nhớ, biển cấm giao thông, các loại biển cấm giao thông, giao thông đường bộ, tư vấn các loại biển cấm

Cấm rẽ trái (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo luật định được rẽ trái. Biển không có giá trị cấm quay đầu xe.

Cấm quay đầu

biển cấm, các loại biển cấm, danh sách biển cấm nên nhớ, biển cấm giao thông, các loại biển cấm giao thông, giao thông đường bộ, tư vấn các loại biển cấm

Biển P.124a cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) quay đầu (theo kiểu chữ U) trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

Biển không có giá trị cấm rẽ để đi sang hướng đường khác.

Cấm vượt

cac-loai-bien-cam-nen-nho-7

Biển cấm các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật định. Được phép vượt xe môtô 2 bánh, xe gắn máy.

Quy định tốc độ

cac-loai-bien-cam-nen-nho-8

Cấm tất cả các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển, trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Số ghi trên biển hạn chế tốc độ tính bằng km/h.

Nhường đường trên đường hẹp

biển cấm, các loại biển cấm, danh sách biển cấm nên nhớ, biển cấm giao thông, các loại biển cấm giao thông, giao thông đường bộ, tư vấn các loại biển cấm

Các loại xe kể cả xe ưu tiên theo quy định đi theo chiều nhìn thấy biển phải nhường đường cho xe ngược chiều khi đi qua đường hẹp

Biển cấm dừng đỗ

biển cấm, các loại biển cấm, danh sách biển cấm nên nhớ, biển cấm giao thông, các loại biển cấm giao thông, giao thông đường bộ, tư vấn các loại biển cấm

Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới dừng và đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.

Bình luận